GTSS-S-D系列滚筒输送机

S系列动力滚筒输送机

 

型号:GTSS-S-D系列滚筒输送机

 

用途:

u 适用于室内环境

u 用于托盘类货物的输送

 

特点:

u 经济实用,性价比高

u 模组化设计,易装配

u 输送平稳,人性化设计

u 表面静电喷涂,外形美观

 

结构图: 

 

功率选型表:

 

 

标准样式(单位:mm):

 

 

涂装:

 

若需了解更多详细内容请咨询0510-80252381